Mijn diensten richten zich op bedrijven met een omvang vanaf ca. 10 medewerkers. Of er nu sprake is van een crisis situatie, continuïteitsproblemen of lastige vraagstukken, er moeten altijd besluiten worden genomen. Het helpen bij het nemen van (de juiste) beslissingen is de belangrijkste dienst.

Adviezen en ondersteuning bij (financieel) zwaar weer
•   All hands on deck bij continuïteitsproblemen: snelle analyse van de probleemfactoren en op basis     daarvan het opstellen van een stappenplan (to do list/besluitenlijst) om in ieder geval op zeer korte     termijn weer een positieve cash flow te genereren. In dit geval hebben we dagelijks contact en vindt     strakke monitoring plaats of de noodzakelijke acties ook worden uitgevoerd.
•   Koers uitzetten: nadat de nodige reparaties zijn verricht en de storm is geluwd moet een koers     uitgezet worden. In dit geval hebben we periodiek contact en wordt gewerkt aan een duurzame     versteviging van uw bedrijf.

Zo nodig wordt in beide situaties ondersteuning verleend bij herfinanciering en/of juridische kwesties. Vaak werk ik dan samen met uw eigen accountant en/of juridisch adviseur of maak ik gebruik van specialisten uit mijn eigen netwerk.

Advies bij crisissituaties
Een crisis kan uw bedrijf volledig verlammen. Voorbeelden zijn conflicten/verschil van inzicht bij de leiding, slechte verhoudingen met uw medewerkers die escaleren, conflict(en) met uw belangrijkste klant , etc.
In deze situaties zijn zakelijke kennis en vaardigheden minder relevant. Hierbij is het zaak om de intermenselijke verhoudingen weer op orde te krijgen.

Advies bij (moeilijke) beslissingen
Onzekerheid is geen schande.
Elk bedrijf maakt transformaties door en deze gaan vaak niet vloeiend, maar schoksgewijs. Marktomstandigheden of marktkansen, klanten, technologische ontwikkelingen, wetgeving etc. dwingen u tot aanpassingen en/of beslissingen. Juist omdat u deel uitmaakt van uw bedrijf, maakt het soms lastig om zaken in perspectief te zien. Hierbij help ik u om het vraagstuk in de juiste verhouding te plaatsen én op basis hiervan een beslissing te nemen.
U bent de locomotief, ik de rails.

 

 

Management is de dingen goed doen.
Leiderschap is de goede dingen doen.

Peter F. Drucker

 

Bijna alles wat u doet is onbelangrijk,
maar het is erg belangrijk dat u het doet.

Mahatma Gandhi

 

 

Te weten wat men weet,
en te weten wat men niet weet, dat is kennis.

Conficius